Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gamuda Việt Nam

Địa điểm: Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Quy mô Dự án: 1 tầng hầm + 31 – 35 tầng nổi (3 tháp) Khu đất 14,1 ha