Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hồng Hà Cam Ranh

Địa điểm: Xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

Quy mô Dự án: Khu đất 10,6 ha