Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

Địa điểm: Phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quãng Ninh