Địa chỉ: CT2, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội