THÔNG TIN CHUNG

TÊN CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN TICO SÀI GÒN

TÊN VIẾT TẮT

TICO’S

TRỤ SỞ CHÍNH

26 Lương Định Của, Phường An Phú, Tp Thủ Đức, Tp.HCM
Website: www.tico-sg.vn
Hotline: 02836367752

CÔNG TY LIÊN KẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN TICO VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN BM CONTEC
CÔNG TY CỔ PHẦN TICO RETAIL
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TICO

VĂN HÓA CÔNG TY

Chính sách đãi ngộ được ưu tiên

Gắn bó là nền tảng vững chắc

Đoàn kết tập thể tạo sức mạnh vượt bậc

Đào tạo cán bộ là hoạt động xuyên suốt

+04

Công ty liên kết

+50%

Kỹ sư

+20%

Cử nhân kinh tế

+30%

Thợ chuyên nghiệp

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI