Địa điểm: Thị trấn An Thới, Tp Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang