Chủ đầu tư: Công ty TNHH Global Toserco

Địa điểm: 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội