Chủ dự án: Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam

Địa điểm: Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Quy mô Dự án: Khu đất 98000 m2