Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhà thầu thi công vật liệu Penetron tại thị trường Việt Nam, vào ngày 20 tháng 06 năm 2020 tại Hà Nội, đại diện của tập đoàn Penetron International Hoa Kỳ phối hợp cùng với Công ty Penetron Việt Nam và Công ty CP Tico Việt Nam đã tổ chức thành công buổi đào tạo với chủ đề “Vật liệu & giải pháp của Penetron cho xử lý khuyết tật bê tông, xử lý thấm”.

Buổi đào tạo thu hút được sự tham gia của nhiều nhà thầu trong lĩnh vực chống thấm. Bắt đầu với hình thức thảo luận chuyên sâu, chuyên gia của tập Đoàn Penetron International Hoa Kỳ hướng dẫn chi tiết quy trình và giải pháp xử lý khuyết tật bê tông, xử lý thấm và ứng dụng đồng bộ các sản phẩm sửa chữa của hệ thống sản phẩm Penetron.
 Sau buổi thảo luận tại hội trường, các nhà thầu phụ được thực hành trực tiếp tại công trình với các sản phẩm sửa chữa của hệ thống sản phẩm Penetron cùng với các trang thiết bị phù hợp hỗ trợ cho việc thi công. Kết hợp với việc giải đáp các thắc mắc thực tế thi công sản phẩm, giúp cho các nhà thầu hiểu rõ hơn và tự tin khi áp dụng sản phẩm Penetron cho việc xử lý khuyết tật bê tông, xử lý thấm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *