TICO’S tham gia chương trình “đào tạo tô trát” do Saint- Gobain Việt Nam tổ chức.

Phòng kỹ thuật Tico’s đã có cơ hội thực tế thi công mẫu tô trát cùng Phòng kỹ thuật Saint- Gobain Việt Nam tại nhà máy Gyproc ngày 15/06/2022.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *