CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO “THI CÔNG VÀ NÂNG CAO CHUYÊN NGÀNH CHỐNG THẤM – KHU VỰC PHÍA NAM”.

Tuần qua, Công Ty Cổ Phần Tico Sài Gòn hân hạnh được tham gia “

chương trình đào tạo chống thấm Giải pháp Xolutec MasterSeal 7000CR và HDPE Màng bám dính toàn phần MasterSeal 730 UVS” do công ty TNHH Master Builders Solutions Việt Nam tổ chức đào tạo.

Cảm ơn Master Builders Solutions Việt Nam đã tạo điều kiện để Tico Sài Gòn (Tico’S) tham gia huấn luyện.

Một số hình ảnh tại buổi đào tạo và trao chứng nhận cho Tico Sài Gòn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *