AEON MALL LÊ CHÂN
– Địa đểm: phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng
– Chủ đầu tư: Tập Đoàn AEON MALL
– Đơn vị chống thấm: Công ty CP TICO Việt Nam.
Quy mô dự án:
– Diện tích đất xây dựng 36.905m2;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *