AEON MALL HÀ ĐÔNG
– Địa điểm: phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội
– Chủ đầu tư: Liên doanh Aeon Việt Nam & BIM Group.
– Tổng thầu: Liên doanh Kajima – Hòa Bình.
– Đơn vị chống thấm và tăng cứng sàn: Công ty CP TICO Việt Nam.
Quy mô dự án:
– Diện tích đất xây dựng: 95.000 m2;
– Tổng diện tích sàn xây dựng: 200.000m2 ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *